Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

U okviru konsultanskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, izrađuje svu potrebnu dokumentaciju iz oblasti zaštite životne sredine: upravljanje otpadom i pruža usluge savetnika za otpad.

Upravljanje otpadom je glavna delatnost konsultantske firme EKO LOGO 036 iz Kraljeva, u okviru koje posluju i savetnici za otpad. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.

Naši savetnici za otpad vrše obuke zaposlenih i to kako da vode evidenciju o otpadu i kako da postupaju sa otpadom u skladu sa predmetnim planom o upravljanju otpadom.