Procena upravljanja otpadom

Poštovani,
Podaci koje navodite u kontakt formi su nam neophodni da bi pristupili proceni i izradi Plana o upravljanju otpadom za Vaše preduzeće. Neophodno je da podaci budu što precizniji, jer je svaki plan individualan.
Hvala na poverenju
Eko Logo 036 DOO

Podaci o preduzeću

Neophodne informacije koje su potrebne pri popunjavnju su:

Molimo Vas ispod navedite vrste otpada koje generišete na godišnjem nivou. I to u formatu (jedinicama mere) kg/god, lit./god, ili kom./god.

1. Kontaminirana ambalaža(po vrstama)

2. Otpadna ulja

3. Otpadne gume

4. Otpadni akomulatori

5. Električni i elektronski otpad

6. Sirovine

7.Protivpožarna oprema

8. Posude za odlaganje otpada

9. Uvedeni standardi