Godišnji izveštaj proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Godišnji izveštaj proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

U okviru konsultantskih usluga koje pruža firma Eko Logo 036 d.o.o iz kraljeva je i slanje GODIŠNJEG IZVEŠTAJA PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA.

Obaveze firmi koje uvoze proizvode koji postaju posebni tokovi otpada  određene su Zakonom o upravljanu otpadom. U uredbi o   proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

(Sl.glasnik RS br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 81/2014, 31/2015) određeno je da su proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada:

1) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;

2) proizvodi koji sadrže azbest;

3) baterije ili akumulatori;

4) sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;

5) električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

6) vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

Za uvezene proizvode koji postaju posebni tokovi otpada Agenciji za zaštitu životne sredine se šalje Godišnji izveštaj proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Godišnji izveštaj se dostavja Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada plaćaju određenu naknadu.  Obveznici za plaćanje naknade su:

  1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo čiji su sastavni deo gume, osim guma na vozilima za koje se plaća naknada za vozila;
  2. proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrže azbest;
  3. proizvođači, odnosno uvoznici akumulatora i baterija, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije kao poseban proizvod, odnosno vozila ili uređaje čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, osim vozila iz tačke 6) ovog člana;
  4. proizvođači, odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja ili maziva;
  5. proizvođači, odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači;
  6. proizvođači, odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači.

Naknada za date proizvode se obračunava po kriterijumu Agencije za zaštitu životne sredine.

Firma Eko Logo 036 d.o.o Kraljevo je u mogućnosti da Vam izradi i prosledi Agenciji dati Godišnji izveštaj kako bi izbegli kazne i nepotrebne troškove vezano za izveštavanje.