BlogSlide

Vesti Sve vesti...

Saznajte najnovije vesti o ekologiji, dešavanjima, otkupu otpada i akcijama firme Ekologo DOO.

Upravljanje otpadom

Intervju sa Đorđem Đerkovićem savetnikom za upravljanje

Saradnja Eko logo 036 d.o.o i UASS

U prostorijama firme EKO LOGO 036 d.o.o. potpisan je