Services view

Godišnji izveštaj proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

U okviru konsultantskih usluga koje pruža firma Eko Logo 036 d.o.o iz kraljeva je i slanje GODIŠNJEG IZVEŠTAJA PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA. Obaveze firmi koje uvoze proizvode koji postaju posebni tokovi otpada  određene su Zakonom o upravljanu otpadom. U uredbi o   proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne

View Result

Plan upravljanja otpadom

U okviru konsultantskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, vrši izradu Plana upravljanja otpadom i uslugu vođeja dnevne evidencije. Obaveza i odgovornost proizvođača otpada po Zakonu o upravljanju otpadom je da na osnovu Člana 26. – „ sačini Plan upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona. Vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže. Omogući

View Result

Konsultantske usluge

U okviru konsultanskih usluga firma Eko Logo 036 doo, Kraljevo, izrađuje svu potrebnu dokumentaciju iz oblasti zaštite životne sredine: upravljanje otpadom i pruža usluge savetnika za otpad. Upravljanje otpadom je glavna delatnost konsultantske firme EKO LOGO 036 iz Kraljeva, u okviru koje posluju i savetnici za otpad. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u

View Result